Vision

Teater Hysterika vill verka för att teaterkonsten skall vara något som kan tilltala alla människor. Med våra föreställningar och projekt vill vi göra teatern till en allmän sak.

Vi vill att teatern ska storma in i människors liv på oväntade sätt.

Vi vill undersöka, experimentera med och ifrågasätta vad teater är och kan vara. Vi vill vända och vrida på normer – konstnärligt och politiskt. Vi vill blanda nya och gamla former, ta in element som idag inte har en uppenbar plats på scenen. Vi vill undersöka vad som kan vara ett scenrum och vad det kan innehålla.

Vi vill bland annat jobba med interaktiv teater där publiken tar större, kanske rent av gigantisk, och mindre del av föreställningen. Fuck den fjärde väggen. Och ibland kanske vi sätter upp en femte vägg, för att se vad som händer då. Vi vill lita på vår publik.

Vi vill vara med och förändra.

Vi vill uppmärksamma, bryta barriärer, se nya möjligheter. Vi vill gestalta och tala om orättvisor, vi vill vara samhällskritiska. Vi vill göra svår och jobbig teater. Vi vill göra orädd, överraskande, rolig, absurd, poetisk, varm teater. Vi vill skildra olika känslor i olika verkligheter.

Vi vill.

Vi vill mycket.
Och vi vill bjuda in er. Att tillsammans med oss i Teater Hysterika vara med och skapa många stämningar, upplevelser och ögonblick.
Vi vill överraska och bli överraskade.

Teater Hysterika

Comments are closed.